Et  tilpasset  miljø  =  Et  inkluderende  miljø

I 2016 har vi kommet langt i å skape et tilpasset miljø. Universell utforming, busser som kan senkes, gode sosiale ordninger og mange behjelpelige, forståelsesfulle mennesker. Enda har man en lang vei å gå. Har man en funksjonshemming, vil det være mye man ikke kan være med på. Det kan gjelde kino, teater, cafe, deltaker ved en utdanningsinstitusjon. Ja, det er fremdeles mange steder, som ikke gjør det enkelt å være med på ulike aktiviteter. Heldigvis finnes det mange gode brukerorganisasjoner, samt produsenter, som spesialtilpasser produkter som kan hjelpe oss i hverdagen. Det er mange steder som må tilpasses., som arbeidsplassen, hjemmet, butikker og ulike bygg.

 

Mye kan gjøres for å skape et enda mer inkluderende samfunn

giktbloggen.no3Mye kan gjøres for å tilpasse miljøet til en som er funksjonshemmet. Det er mange nye tilskudd i lovverket, som bidra til at dette skjer. Men hvordan har samfunnet utviklet seg i forhold til før? Er det mange endringer som har blitt gjort? Noe har skjedd, men det er enda et stykke igjen. Ved valg er det nå et krav om at alle valgsedler skal komme med blindeskrift. Videre har politikerne nå gjort det til et krav at butikker skal ha enten heis, eller andre muligheter for at rullestolbrukere kan komme seg inn i butikken. De aller fleste butikker har nå alternativer, men det er enda mange butikker som ikke har fulgt med i timen. Det foregår fremdeles diskriminering på bakgrunn av funksjonsnedsettelse. Enda finnes det butikker som nekter brukere og ta med seg førerhund inn, selv om det er lovpålagt. Ved bruk av rullestol er det mange hensyn som må tas. Spesielt ved tilrettelegging av hjemmet. Mange ganger må personer som havner i rullestol flytte. Rett og slett på grunn av plassmangel, da huset eller leiligheten er for liten og upraktisk. Om boligen er stor nok, så finnes det mange alternativ. Rullestolheis, ombygging av kjøkken og stue, bytte fliser eller annet gulvbelegg og lage en større gang. Rett og gjøre det mulig og bo hjemmet, selv om ulykken skulle være til stede.

Positive endringer

Mye har endret seg til det positive. Det at loven har endret seg mye for å bedre funksjonshemmedes rettigheter har mye å si. Det er nå muligheter for å delta i undervisning, siden de nødvendige hjelpemidlene er tilstede. Det har tilgangen til all den nye teknologien en del av æren for. Bærbare datamaskiner, teleslynger og annet teknisk utstyr, gjør hverdagen lettere for de aller fleste. Noe av det beste som har skjedd i Norge, må være hjelpemiddelsentralen. Om du har behov for brukerutstyr for å lette hverdagen, er det disse som hjelper deg. Du kan da enkelt søke via det lokale NAV kontoret, eller få hjelp av legen din. Er man funksjonsfrisk tenker man ikke så mye på det, men det er mye som må tilrettelegges. Når en person lever med en sykdom som leddgikt, må til og med vanlige kniver og andre kjøkkenredskaper tilpasses den enkelte. Det er godt vi er i et samfunn der positive endringer skjer, og vi tar vare på medmenneskene rundt oss.