Gikt,  revmatisme  og  trening

Det er ikke lett å trene når leddene er stive og vonde. Når man har vondt er det mange som finner det naturlig å holde seg i ro for å redusere ubehaget. Mange går på smertestillende for å kunne fungere i hverdagen. Likevel er dette ofte ikke nok. Mange sliter med å opprettholde jobb og aktiviteter av ulike slag i samfunnet.

Det er ikke bare det fysiske som blir en utfordring, men også den psykiske påkjenningen man kan kjenne. Det finnes tilstander slik som akne som ved enkelte tilfeller er ille nok til å gi psykisk belastning. Aknene kan være meget store, smertefulle og kreve spesialisthjelp.

Hva gjelder gikt og psykiske belastninger blir dette noe som går direkte på fungering i hverdagen. Hva gjør det med oss når vi har vondt? Hva gjør det med oss når vi ikke kan bevege oss som vi vil og når fingre og ledd ikke vil være venn med oss?

Det sies at revmatiske pasienter er ekstra utsatt for å få hjertelidelser og benskjørhet. Dette henger sammen med den passiviteten som sykdommen medfører. Mange opplever at sykdommen svinger og at man kan være sykere i perioder.

Det er viktig med opplysning til denne pasientgruppen om hvor viktig det er med fysisk aktivitet. Man kan selv påvirke sin situasjon gjennom trening og faktisk kan trening bedre helsen. Trening kan forkorte dårlige perioder, øke den fysiske og psykiske helsen. Det er også kjent at trening er godt for muskler, ledd, bevegelighet, oksygenopptak, balanse og kondisjon for å nevne noen av de funksjonene som blir påvirket.

Det kan generelt være lett å tenke på trening som en dørstokkmil. Altså noe som man faktisk ikke kan klare å gjennomføre når alt kommer til alt. Kanskje man tenker på trening på feil måte. Kanskje trening er noe man tror man kan starte med når man får mer overskudd til det. Kanskje man ikke tenker på trening i det hele tatt.

Fastlegen kan henvise til fysioterapeut. En fysioterapeut driver ikke bare med behandling, men har også små helsestudioer knyttet til sine klinikker. Disse fysioterapeutene kan hjelpe pasienter i gang med trening. De kan tilpasse trening til pasienten og lage egne program man kan følge. Man har muligheten til å gå regelmessig til trening i disse studioene. Der kan man treffe andre mennesker som har ulike helseutfordringer. Slike helsestudioer kan fungere som en sosial møteplass. Dersom man er heldig kan man få gode venner der. Det er anbefalt å gå en stund på disse helsestudioene med fysioterapi-veiledning.

Det er viktig å bygge vaner og å venne kroppen, muskler og ledd til de ulike øvelsene. Mange med leddproblemer og gikt går på svømmetrening. Dette tilbudet finnes ved flere sykehus og timene organiseres av fysioterapeuter.

Ved total aversjon mot alt som heter organisert trening trenger man ta mange grep selv. Det finnes mange situasjoner i dagliglivet man kan utnytte og se på som muligheter til bevegelse. Gå i trapp istedenfor å ta heisen. Gå en tur samtidig med at man kaster søppel.

Det kan være en god start.