Livet  er  mer  enn  smerte

Det å leve med smerter kan redusere livskvaliteten vår betydlig, særlig ved kroniske og vedvarende smerter. I en slik situasjon kan det være vanskelig å fokusere på noe annet enn nettopp hvordan vi opplever plagene og smertene vi bærer med oss i hverdagen. Hvordan kan vi fokusere på andre sider av livet og oppleve mer glede og tilfredshet, selv ved smertetilstander? Fysisk aktivitet sammen med andre er et eksempel på hvordan det er mulig å øke positive følelser som mestring, aksept og trivsel. Det å kunne være en del av et felleskap og samtidig bevege kroppen, er en verdifull opplevelse både for kropp og sinn. Rundt om i landet arrangerer Norsk Revmatikerforbund ulike fysiske aktiveteter for personer med revmatiske lidelser via sine lokallag.

Yoga class

Yoga class

Kosthold er en del av hverdagen

En viktig del av helsen vår henter vi fra kostholdet vårt. Dette gjelder for alle, men spesielt dersom man har ulike sykdommer eller smerter. Da er det ekstra viktig at vi tar vare på kroppen vår og derfor er nøye med hva vi spiser. Det å fokusere på mat og ernæring er en måte å ta vare på seg selv som er positiv både for en selv og andre. Lage mat med ekstra omtanke både for egen helse og velvære, men også som en god gjerning til glede for noen man er glad i, skaper hygge i hverdagen. Sammenhengen mellom kosthold og helse er et tema som stadig flere ser viktigheten av, og dette gjelder ikke bare ved sykdom, men også for å forebygge sykdommer i fremtiden. Det å spise sunt og riktig er rett og slett en måte å ta vare på seg selv på, både for nåtiden og fremtiden.

giktbloggen.no2

Smertemestring for økt livskvalitet

Ved langvarige smerter er det viktig å lære å både forstå og mestre de smertene man opplever. Smertemestringsteknikker som kan være aktuelle for personer med sykdommer og lidelser i blant annet muskler og skjelett, er det mulig å lære på spesielle smertemestringskurs. Der blir det gitt veiledning i hvordan det er mulig å oppnå best mulig kontroll over smertene og derved få økt livskvalitet og mestringsfølelse. Smertemestring handler om å kunne ha en positiv innstilling, til tross for de smertene som er til stede. På et slikt kurs er det mulig å møte andre i liknende situasjon, og det kan være godt å ha noen likesinnede å snakke med. Pårørende vil også kunne ha glede og nytte av et slikt kurs. Ofte blir personer med kronsiske smerter og plager bare sett ut fra sykdommen de har, men livet handler jo om så mye mer enn de fysiske smertene. Det er dette smertemestringskurs blant annet handler om. Det er mulig å melde seg på slike kurs flere steder i landet gjennom for eksempel Foreningen for kroniske smertepasienter.